1. Hjemmeside
  2.  > 
  3. Brugerbetingelser

Brugerbetingelser

Velkommen til Bridesire Limited website. Bridesire.dk leverer sine services til dig underlagt notitserne, vilkårene, og betingelser der er fremsat i denne aftale( “Aftalen”). I tilføjelse vil du, når du bruger en hvilken som helst Bridesire.dk service (feks., Kunde Anmeldelser), være underlagt reglerne, retningslinjere, vilkår og betingelser der gælder for sådanne services, og de er inkorporeret i denne Aftale ved denne reference. Bridesire.dk reserverer sig retten til at ændre dette site og disse vilkær og betingelser til enhver tid.

At være på, browse og på anden vis bruge dette site indikerer din accept af alle vilkår og betingelser i denne aftale. Venligst grundigt gennemlæs denne aftale før du går videre.

Brug af Site:

Du repræsenterer og garanterer at du er mindst 18 år gammel eller besøger siden under overvågning af en forælder eller værge. Underlagt denne aftales vilkår og betingelser,giver Bridesire.dk dig hermed en begrænset, opsigelig, ikke overførbar og ikke eksklusiv licens til at gå på og bruge sitet ved at vise det på din internet browser udelukkende med det formål at købe personlige genstande solgt på sitet og ikke for nogen kommercielle formål for en tredje part, medmindre dette er klart tilladt af Bridesire.dk på forhånde. En hvilket som helst brud på denne Aftale vil resultere i øjeblikkelig opsigelse af licensen givet dig i denne paragraf uden at du vil blive informeret.

Undtaget som godkendt i paragraffen ovenfor, må du ikke reproducere, distribuere, vise, sælge, leje, overføre, lave derivative produkter af, oversætte, modificere, reverse engineer, skille ad, dekompilere eller på anden vis udnytte sitet eller dele af det undtaget hvis dette er klart skriftligt tilladt af Bridesire.dk. Du må ikke gøre kommercielt brug af nogen information på denne side, eller gøre brug af siden til fordel for en anden forretning undtaget hvis dette er klart tilladt på forhånd af Bridesire.dk. Bridesire.dk reserverer sig retten til at afvise at servicere, terminere kontoer, og/eller afbestille ordrer som vi ønsker, inkluderende, uden begrænsning, hvis Bridesire.dk mener at kundens fremfærd er i modstrid med gældende lov eller er skadelig for Bridesire's interesser

Du må ikke uploade til, distribuere, eller på anden måde offentliggøre gennem dette site ethvert indhold, information, eller andet materiale der (a) overtræder eller krænker en hvilken som helst persons ophavsrets, patenter, varemærker, service marks,the ophavsrets, patents, trademarks, service marks, forretningshemmeligheder, eller andre ejendomsrettigheder; (b) er injurierende, truende, ærekrænkende, obskøn, uanstændig, pornografisk, eller kan bære civilt eller kriminelt ansvar under Amerikansk eller international lov; eller (c) inkluderer enhver bugs, vira, orme, trap doors, Trojanske heste eller anden skadelig kode eller ejendomme. Bridesire.dk kan give dig et kodeord og en konto for at give dig adgang til og bruge særlige dele af sitet. Hver gang du bruger et kodeord eller identifikation vil du blive set som værende autoriseret til at gå ind på og bruge sitet på en måde konsistent med vilkår og betingelser i denne aftale, og Bridesire.dk har ingen forpligtelser til at undersøge autoriseringen eller kilden til en sådan adgang og brug af sitet. 

Du alene vil være ansvarlig for al adgang og brug af sitet af hvem som helst der bruger       det kode ord og identifikation der oprindeligt blev givet til dig, uanset om en sådan adgang og brug af sitet er godkendt af dig, inkluderende uden begrænsning, al kommunikation og transmission og alle forpligtelser(inkluderende uden begrænsning, finansielle forpligtelser) afholdt gennem en sådan adgang eller brug. Dig alene er ansvarlig for at beskytte sikkerheden og hemmeligheden af det kodeord og identifikation du er blevet givet. Du skal øjeblikkeligt notificere Bridesire.dk om enhver uautoriseret brug af dit kodeord eller identifikation, eller en hvilken som helst andet brud eller truet brud på dette sites sikkerhed.
Dette “site” er ejet af Bridesire Limited (“Bridesire.dk”) [Reg. No. 1141168] registreret under HongKong SAR love med registreret adresse på 7/F., China Insurance Group Building, No. 141 Des Voeux Road Central, Hong Kong.

Anmeldelser og Kommentarer

Undtaget som nævnt andetsteds i denne aftale eller på sitet, alt hvad du indsender eller poster til sitet og/eller giver til Bridesire.dk, inkluderende uden begrænsning, ideer, know-how, teknikker, spørgsmål, anmeldelser, kommentarer, og forslag (kollektivt kaldt, "Indlæg") er og vil blive behandlet som ikke konfidentielt og ikke beskyttet, og ved at indsende eller poste, er du enig i uigenkaldeligt at licensere indlægget og alle dertil relaterede IP rettigheder (ekskluderende moralske rettigheder som forfatterskab) til Bridesire.dk gratis og Bridesire.dk skal have den royalty frie, verdensdækkende, evige, uigenkaldelige, og overførbare ret til at bruge, kopiere, distribuere, vise, publicere, forestille, sælge, leje, transmittere, tilpasse, lave en hvilken som helst form for derivativt produkt gennem en hvilken som helst metode fra indlægget, samt til at oversætte, modificere, reverse engineer, skille ad, ellerdekompilere sådanne indlæg. Alle indlæg skal automatisk blive den eneste og eklusive ejendom af Bridesire.dk og vil ikke blive givet tilbage til dig og du accepterer ikke at rejse nogen tvist omkring Bridesire.dks brug af indlægget i fremtiden.

Du garanterer at dine indlæg, hele eller i dele, er fri for nogen form for krænkelse af intellektuel ejendomsret, tvister eller tredje parts krav. Bridesire.dk påtager sig intet ansvar for ethvert misbrug af ophavsret eller en hvilken som helst anden ret ovefor tredje parter af dig. Det er dit ansvar at forsvare for og holde skadesløs sponsoren mod ethvert tab skabt af brugen af indlægget til ethvert formål.

I tillæg til de rettigheder der gælder for ethvert indlæg, når du poster kommentarer eller anmeldelser til sitet, giver du også Bridesire retten til at bruge det navn, du bruger når du skriver anmeldelser, kommentarer eller andet, hvis du bruger et navn der til at skrive sådanne anmeldelser, kommentarer eller andet indhold. Du repræsenterer og garanterer at du ejer eller på anden måde kontrollerer alle rettighederne til de anmeldelser, kommentarer, eller andet indhold du poster på dette site, og at brugen af dine anmeldelser, kommentarer eller andet indhold af Bridesire.dk ikke vil krænke tredje parts rettigheder. Du må ikke bruge falsk email adresse, foregive at du er en anden end dig selv, eller på anden vis mielsde Bridesire.dk eller tredje part et hvilket som helts indlægs eller indholds oprindelse. Bridesire.dk kan, men er ikke forpligtet til at fjerne eller redigere et hvilken som helst indlæg (inkluderende kommentarer og anmeldelser) for enhver årsag.

ophavsret

Alt tekst, grafik, fotografier eller andre billeder, knapper, ikoner, lyd klip, logoer, slogans,handels navne eller ord software og andet indhold på sitet Bridesire.dk (kollektivt kaldet, "Indhold"), tilhører udelukkende Bridesire.dk eller dets indholds leverandører. Du må ikke bruge, reproducere, kopere, modificere, transmittere, vise, udgive, sælge, licensere, offentligt fremvise, distribuere eller kommercielt udnytte ethvert indhold eller på anden måde gøre brug af indholdet på en måde ikke tilladt af Bridesire.dk, uden Bridesire.dk's udtrykkelige forudgående skriftlige tilladelse. Brug af data mining, robotter eller lignende data indsamling og udvindelses redskaber på Bridesire.dk som vel som brug af Bridesire.dk varemærker eller service mærker i meta-tags er strengt forbudt. Du må udelukkende se og bruge indholdet for din personlige information og for indkøb or bestilling på siden og for ingen andre formål. Kollektionen, arrangementet og samlingen af alt indholdet på dette site (Kompilationen) tilhører udelukkende Bridesire.dk. Du må ikke bruge Bridesire.dk's indhold eller kompilation på en måde der på nogen måde nedvurderer eller diskrediterer Bridesire.dk eller på enhver måde der kan skabe forvirring omkring eller overtræde enhver gældende lov eller regulering. Alt software brugt på dette site ("Softwaren") er Bridesire.dk´s ejendom og/eller dets software leverandører. Indholdet, kompilationen og softwaren altsammen beskyttet under stats, nationale og internationale ophavsret love. Alle rettigheder der ikke udtrykkeligt er givet er reserveret af Bridesire.dk. Overtrædere vil blive forfulgt i henhold til loven. 

Bridesire.dk anerkender og respekterer alle ophavsrets og varemærker. Som sådan har nogen brug af tv, film, musik, film festival eller andre navne eller titler ingen forbindelse til Bridesire.dk og tilhører eklusivt ophavsret eller varemærke ejerne. Vores kjoler er inspireret af berømthedernes stil og er vores genskabelser af kjoler båret af berømtheder på dine favorit tv-shows og den røde løber, men de er ikke autoriseret, godkendt af eller forbundet med disse shows på nogen måde og er ikke ment som overtrædelser af eventuelle registrerede varemærker eller ophavsrettigheder.

Politik Omkring Krænkelse af Intellektuel Ejendomsret

Det er Bridesire.dk´s politik at træffe passende foranstaltninger hvor det er nødvendigt at opretholde og anerkende alle relevante stat, føderale og internationale love i forbindelse med materiale, som hævdes at krænke noget varemærke, ophavsret, patenter og alle eller andre intellektuel ejendomsretlove. Hvis du er en intellektuel ejendomsret ejer, og du mener, at Bridesire.dk sælger, udbyder til salg, eller gør varer tilgængelige og/eller tjenester, der krænker dine intellektuelle ejendomsrettigheder, så send følgende oplysninger i sin helhed til [email protected]
Information required
      1. En elektronisk eller fysisk signatur af den person der er autoriseret til at handle på vegne af ejeren af en eneret der hævdes krænket;
      2. En beskrivelse af det hævdede krænkende værk eller materiale;
      3. En beskrivelse af hvor på sitet det hævdede krænkende materiale er (produkt(er) URL);
      4. Information der gør det muligt for os at kontakte dig, som din adresse, telefon nummer og email adresse;
      5. En erklæring fra dig der siger at du i god tro mener at den omtvistede brug af materielet ikke er autoriseret af ejeren af ophavsretten eller anden ejendomsret, dens agent, eller loven;
      6. Identifikation af de intellektuelle ejendomsrettigheder du hævder er krænket af sitet(feks. "XYZ ophavsret", "ABC varemærke, Reg. No. 123456, registreret 1/1/04",etc); og
      7. En erklæring fra dig om at den ovenstående information og notifikation er akkurat og under straf af mened, at du er ophavsretsejeren eller autoriseret til at handle på vegne af ejeren hvis eneret hævdes krænket. 

Opsigelse og Effekt af Opsigelse

I tilføjelse til enhver anden legal og retfærdig retsmiddel, kan Bridesire.dk, uden forudgående varsel til dig, øjeblikkeligt opsige aftalen og tilbagekalde enhver eller alle af de rettigheder givet til dig under denne aftale. Ved enhver opsigelse af denne aftale skal du øjeblikkeligt stoppe al adgang til og brug af sitet og Bridesire.dk vil, i tilføjelse til enhver anden legal og retfærdigt retsmiddel, øjeblikkeligt tilbagekalde alle kodeord, og konto identifikation givet til dig og benægte dig adgang til og brug af sitet i sin helhed eller i dele. Enhver opsigelse af denne aftale skal ikke påvirke parternes respektive rettigheder og forpligtelser (inkluderende uden begrænsning, betalings forpligtelser) der stammer fra før aftalen blev sagt op.

Ansvarsfraskrivelse og Ansvarsbegrænsning

UNDTAGET NÅR DET ER ANDERLEDES NÆVNT I STANDARD SALGSVILKÅR DER GÆLDER FOR DET SAMME AF HVERT PRODUKT PÅ DETTE SITE, DETTE SITE, PRODUKTERNE TIL SALG PÅ DET OG DE TRANSAKTIONER DER BLIVER FORETAGET IGENNEM DET BLIVER LEVERET AF Bridesire.dk PÅ ET “SOM DET ER” BASIS. Bridesire.dk GIVER INGEN PRÆSENTATIONER ELLER GARANTIER AF NOGEN ART, DIREKTE ELLER UNDERFORSTÅET, VEDRØRENDE DRIFTEN AF SITET ELLER INFORMATIONERNE, INDHOLDET, MATERIALET ELLER PRODUKTER INKLUDERET PÅ DETTE SITE UNDTAGET UNDTAGET SOM BESKREVET HER I DET OMFANG LOVEN TILLADER, Bridesire.dk FRASKRIVER ALLE GARANTIER, DIREKTE ELLER INDIREKTE, INKLUDERENDE MEN IKKE BEGRÆNSET TILSALGBARHED OG EGNETHED TIL ET SPECIELT FORMÅL, UKRÆNKELIGHED, NAVN, STILLE NYDELSE, DATA NØJAGTIGHED, OG SYSTEM INTEGRATION. DETTE SITE INDEHOLDER MULIGVIS UNØJAGTIGHEDER, FEJL ELLER TYPOGRAFISKE FEJL. Bridesire.dk GARANTERER IKKE AT INDHOLDET VIL VÆRE UFOSTYRRET ELLER FEJLFRIT. SÅ LANGT SOM LOVEN RÆKKER VIL, Bridesire.dk IKKE VÆRE ANSVARLIGE FOR NOGEN SKADER AF NOGEN ART DER STAMMER FRA BRUG AF DETTE SITE, INKLUDERENDE MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, INDIREKTE, TILFÆLDIGE, STRAFFENDE, EKSEMPLARISKE, SPECIELLE ELLER FØLGESKADER. I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOV SKAL, Bridesire.dk’s SAMLEDE ANSVAR TIL DIG FOR SKADER(UAFHÆNGIGT AF GRUNDLAGET FOR HANDLINGEN) IKKE OVERSTIGE DET SAMLEDE BELØB AF AFGIFTER SOM DU HAR BETALT TIL Bridesire.dk I LØBET AF MÅNEDEN UMIDDELBART FORUD FOR HANDLINGEN SOM ANGIVELIGT ER GRUNDLAGET FOR Bridesire.dk’s ANSVAR.

Ordre Accept

Venligst vær opmærksom på at der kan være visse ordrer som vi er ude af stand til at acceptere og derfor må annulere. Bridesire.dk reserverer sig retten til alene at bestemme, at afvise eller annulere enhver ordre for enhver grund. Situationer der kan resultere i at din ordre bliver annuleret inkluderer begrænsning på kvantitet der kan købes, upræcisheder eller fejl i produkt eller pris information, eller problemer med at identificere dit kredit kort og anti forfalskneri afdelingen. Vi kan også bede om mere verfikation eller information før vi kan acceptere nogen ordre. Vi vil kontakte dig hvis alle eller dele af din ordre er annulleret eller hvis mere information er nødvendig for at vi kan acceptere din ordre.

EU Betalinger

Hvis du bor i et land i den europæiske union, er disse vilkår en aftale mellem dig og Bridesire (UK) LIMITED. Ifølge denne aftale vil varer og/eller tjenester blive leveret via Bridesire (UK) LIMITED som en agent for Bridesire LIMITED eller af Bridesire LIMITED, afhængig af typen af betalingsmetoden for varerne og/eller tjenesterne. Hvis du bor i et hvilket som helst andet land, er disse vilkår en aftale mellem dig og Bridesire LIMITED og varer og/eller tjenester vil blive leveret af Bridesire LIMITED direkte.

Typografi Fejl

Selvom Bridesire.dk arbejder hårdt for at give akkurat produkt og pris information, kan pris og trykkefejl forekomme. Bridesire.dk kan ikke bekræfte prisen på et produkt før du har bestilt det. I tilfælde af at et produkt er listet med en forkert pris eller med forkert information grundet en fejl i pris eller produt informationen vil Bridesire.dk have retten til, egenhændigt, at nægte eller annullere enhver ordre der er placeret på dette produkt. I tilfælde af at et produkt har en forkert pris, Bridesire.dk kan, efter vores skøn, enten kontakte dig med instruktioner eller annulere din ordre og informere dig om denne annullering.

Prissætning i Forskellige Møntsorter

Prissætning af produkter solgt af Bridesire.dk er baseret på tal udregnet i U.S. Dollars (US$). Priserne der bliver vist i andre møntsorter er konverteret fra U.S. Dollars efter den mest opdaterede vekselkurs. På grund af fluktuerende vekselkurser, er priser vist i andre valutaer end USD på sitet, udover de individuelle produkt sider, muligvis ikke de nyest opdaterede. Områder på sitet hvor andre valutaer end USD kan være uakkurate, inkluderer men er ikke begrænset til, tilbuds bannere, tilbus sider, og information på produkt kategori sider. Prisen vist på den individuelle produkt side, uanset valuta, er den pris du vil betale til Bridesire.dk, eksklusiv fragt.

Voldgift

Hvis parterne ikke kan komme til enighed indenfor 30 dage efter sådan tvist opstår, er de enige om at indsende sådan tvist til Hong Kong International Arbitration Center (“HKIAC”) for voldgift der skal blive udført i overenstemmelse med kommissions voldgifts regler der er gældende på det tidspunkt hvor der ansøges om voldgift. Voldgiftskendelsen er endegyldig og bindende for begge parter.

Links

Dette site kan indeholde lins til andre sites på nettet der er ejet og dfrevet af tredje parter. Du anerkender at Bridesire.dk ikke er ansvarlig for operationen af og indholdet på eller igennem ethvert sådant site.

Midler

Du giver samtykke til at Bridesire.dk's midler i henhold til loven for enhver virkelig eller truet brud på denne aftale vil være utilstrækkelig og at Bridesire.dk skal være berettiget til bestemte ydelser eller påbud eller begge, i tilføjelse til enhver skade som Bridesire.dk kan være juridisk berettiget til at indkrævet, sammen med rimelige udgifter af en hver form for tvist løsning, inkluderende uden begræsning advokat salærer.

Ingen af Bridesire.dk`s rettigheder eller midler skal være gensidigt udelukkende, om det er lov eller i egenkapitalen, inkluderende, uden begrænsning, skader påbud, advokat salær og udgifter.

Ingen frafaldelse af Bridesire.dk af dets rettigheder eller midler under disse vilkår og betingelser skal give en forpligtelse til at give nogen lignende, fremtidig eller anden frafaldelse.

These Terms of Service and any separate agreements whereby we provide you shall be governed by and construed in accordance with the laws of UK.DRESSBOOM LIMITED
2nd Floor Avebury House, 55 Newhall Street, Birmingham, West Midlands, B3 3RB, United Kingdom
[Warning: this address is not the delivery address. Please contact our customer service first for return and exchange requests. Thank you.]